Thursday, February 10, 2011

UMAR IBNU KHATTAB ( AL-FARUQ ) -- BAHAGIAN 1

KEDUDDUKAN DAN MARTABATNYA


       Sayyidina Umar r.a merupakan orang ketiga dalam urutan pejuang - pejuang dakwah Islamiah sesudah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Sidiq r.a.
       Umar Ibnul khattab berasal dari kabilah Quraisy dan bertemu saudara sedarah dengan Rasulullah SAW pada datuk mereka, kaab bin Luai.
       Umar mewarisi beberapa kekhususan dari unsur - unsur Arab.  Dia berasal dari suku kaum Bani Hasyim.  semasa kanak - kanaknya dia mengembala kambing milik ayahnya.
       Ketika menjawat khalifah, dia berkata kepada orang - orang yang berada di sekitarnya : "Aku melihat diriku pengembala kambing milik ayahku dan sekarang aku dilihat dan tiada ada di atasku kecuali Allah, Robb semesta alam."
       Dia senang berbicara tentang kenikmatan - kenikmatan yang telah diberikan Allah Taala untuknya, antara lain kerana dia selalu merasa terpanggil untuk berjuang di dalam dakwah.  Dia selalu merasa terpanggil untuk berjuang di dalam dakwah.  Dia selalu mengakui hal itu sebagai anugerah Allah untuknya.


~KISAH PARA SAHABAT NABI SAW~

No comments:

Post a Comment